اخبار میراث فرهنگی گراش

اساسنامه انجمن معرفی و حفظ اثار و بناهای تاریخی و فرهنگی شهرستان گراش

«به نام خداوند بخشنده و مهربان»
«اساسنامه انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی شهرستان گراش»
به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس سازمان های مردم نهاد و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش‌بینی شده در این اساسنامه «انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی شهرستان گراش» تشکیل می‌گردد.
فصل اول _ کلیات واهداف :
ماده ۱
نام سازمان غیر دولتی مورد نظر: انجمن معرفی و حفظ آاثار و بناهای تاریخی و فرهنگی شهرستان گراش و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای علمی _فرهنگی _اجتماعی_پژوهشی انجمن غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.ضمنا انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح استان فارس می باشد.
ماده ۳
محل: مرکز اصلی انجمن در استان فارس، شهرستان گراش به نشانی: خیابان امام خمینی ، متجمع تجاری پارسیان طبقه دوم واحد ۸ واقع است.
ماده ۴
تابعیت: ایرانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده ۵
مدت فعالیت انجمن نامحدود از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
تبصره ۱:
ایجاد شعبه یا نمایندگی برای انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان‌پذیر است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
ماده ۶
سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد انجمن به شرح زیر است:
میزان سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار خزانه دار قرارگرفته است.
منابع درآمد انجمن:
بودجه انجمن از طریق جمع‌آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام پژوهش‌ها وخدمات رسانی تخصصی و منابعی، دیگر از قبیل موارد زیرکه هیئت ‌مدیره آن را تأیید کند تأمین می‌گردد.
تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزارکار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های انجمن.
سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های انجمن.( این بند کامل حذف می شود)
انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.
ماده ۸
هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسئولیتی در انجمن نخواهد داشت.
ماده ۹
اهداف انجمن عبارتند از:
الف: کلیات
فعالیت ها:
ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق، مطالعه و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه های تاریخی در محدوده شهرستان گراش.
پاسداشت، ترویج، احیاء و ارتقای سنت‌ها و فن آوری‌های مؤثر درحفاظت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش.
اشاعه قوانین، معاهدات، توصیه‌ها، قراردادها و آیین‌نامه‌ها ومنشورهای ملی و بین‌المللی در زمینه شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط در محدوده شهرستان گراش.
تشویق و تقدیر ازشخصیت‌های علمی، تخصصی، هنری، فنی و حرفه‌ای مرتبط با امر پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی و احیاء بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی در محدوده شهرستان گراش(با کسب مجوز از مراجع ذیربط).
برگزاری همایش های دوره‌ای، نشست‌های علمی- تخصصی به منظور اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه معرفی، صیانت، حمایت، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش در سطح ملی و بین‌المللی(با کسب مجوز از مراجع ذیربط).
تشویق به صیانت، حمایت، حفاظت، احیاء و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ترویج فرهنگ آن در محدوده استان فارس.
جلب توجه مؤسسات، نهادها و مسئولین ذیربط و جمعیت‌ها نسبت به اهمیت بناها، مجموعه بناها ومحوطه‌های تاریخی و مسائل فرهنگی در محدوده استان فارس.
برگزاری بازدیدها و اردوهای تخصصی علمی، فرهنگی و … در زمینه معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی مربوط به شهرستان گراش(با کسب مجوز از مراجع ذیربط).
همکاری ها:
همکاری در زمینه ایجاد و گسترش مراکز اسناد مربوط به بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش و دراختیار قراردادن این اسناد جهت استفاده اعضای انجمن و متخصصان و دیگرعلاقه‌مندان درسطح ملی و بین‌المللی.
همکاری در زمینه تهیه فهرست‌ها، اسناد تصویری و ترسیمی و داده‌های اطلاعاتی و غیره راجع به بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش در سطح ملی و بین‌المللی.
کوشش و همکاری موثر در ترجمه، تألیف و نشر یا حمایت از انتشارات تخصصی در – موضوعات مرتبط به زمینه شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش در سطح ملی و بین‌المللی(با کسب مجوز از مراجع ذیربط)..
همکاری و ارائه کمک‌های تحقیقاتی، فنی و آموزشی به مؤسسات و علاقمندان ذیربط در مورد مطالعه، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش در سطح ملی و بین‌المللی.
ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای به انجمن ها، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، قضایی، انتظامی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در امورمربوط به مطالعه، صیانت، حمایت، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در محدوده استان فارس.
ایجاد ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی در رابطه با موضوعات شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش با مؤسسات ملی و بین‌المللی ذیربط.
پذیرش مشاوره‌های تخصصی در زمینه آموزش، پژوهش، حفاظت و مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش در محدوده استان فارس.
همکاری نزدیک با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نمایندگی های مرتبط با این سازمان در سطح استان، موسسه فرهنگی ایکموس ایران و کمیسیون‌های ملی یونسکو، مراکز حفاظت منطقه‌ای تحت حمایت یونسکو و دیگر مؤسسات بین المللی و منطقه‌ای و سازمان‌هایی که اهداف مشابهی را در زمینه صیانت، حمایت، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی شهرستان گراش دنبال می‌کنند.
انجام سایر فعالیت ها مرتبط با این اساسنامه در سطح ملی (با کسب مجوز از مراجع ذیربط).
ماده ۱۰
کلیه فعالیت‌ها و اقدامات انجمن باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام پذیرد.
هرگونه تغییر در موضوع و اهداف انجمن باید قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید هیأت رسیدگی به امور سازمان های مردم نهاد انجام گردد. (غیر قابل تغییر)
انجمن پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.
ماده ۱۱
شرایط عضویت، نحوه عضویت و انواع آن:
هر فرد واجد شرایط زیر می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآید :
پذیرفتن مفاد این اساسنامه.
محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
داشتن حسن شهرت علمی، حرفه ای و اجتماعی.
پرداخت حق عضویت.
انواع عضویت:
الف : رسمی
ب : افتخاری

الف : عضویت رسمی
اعضا “رسمی “از میان افرادی برگزیده می‌شوند که از تخصص، شأن و سابقه برجسته‌ای در سطح ملی یا بین المللی در امر پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت و احیا و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی برخوردار بوده و فعالیت داشته باشند. نظیر: حفاظت‌گران، مرمت‌گران، معماران، شهرسازان، مورخین، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان، استادکاران و هنرمندان ممتاز و دیگر تخصص‌های علمی، فنی، اداری، مالی، حقوقی، مراکز اسناد مرتبط و غیره.
اعضای رسمی بدنه اصلی، تخصصی و فعال انجمن را تشکیل می‌دهند. و دارای حق رأی در مجمع عمومی انجمن می‌باشند.
کلیه اعضاء رسمی سهم حق عضویت داخلی خود را بهانجمن برابر میزان و ترتیب تعیین شده توسط هیات مدیره انجمن پرداخت خواهند کرد. ایشان ضمن دریافت کارت شناسایی از مزایایی که توسط انجمن مشخص می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
تعیین مقدار حق عضویت رسمی سالانه به عهده هیات مدیره انجمن می باشد که با تصویب حداکثری هیات مدیره از طریق بخش اطلاع رسانی به هر یک از اعضای اصلی بصورت مکتوب و یا رایانامه اعلام می گردد.
ب : عضویت افتخاری
عضویت “افتخاری“ براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، در ارتباط با افرادی که خدماتی برجسته در زمینه پژوهش، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی انجام داده‌اند اعطاء خواهد شد.
اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.
اعضاء افتخاری اجازه شرکت در مجمع عمومی را بدون حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت انجمن از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.
عضویت اعضاء افتخاری غیرایرانی می‌بایست هم‌راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تائید هیأت رسیدگی به امور مراکز ذیربط رسیده باشد.

فصل دوم _ ساختار :
الف: ساختار غیر رکن: هیئت موسس ،کمیته های تخصصی ،شوراهای مشورتی و…
وظایف هیئت موسس:
انجام اقدامات اولیه تشکیل برای تاسیس
تهیه و تصویب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم
انتخاب اولین مدیران و بازرس و یا بازرسان
تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضاءتا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
ماده ۱۲
ارکان اصلی و تشکیلات اساسی انجمن به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره (اجرایی)
ج – بازرسان
ماده ۱۳
مجمع عمومی اعضاءعالیترین مرجع تصمیم گیری هیئت مدیره می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
ماده ۱۴
الف – مجمع عمومی :
مجمع عمومی شامل تمام اعضای رسمی و افتخاری است و طبق آیین نامه داخلی انجمن ایفای مسئولیت می‌نماید.
مجمع عمومی عادی سالی یکبار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نیمی از اعضاءی رسمی الزامی است و همچینین جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء رسمی حاضر ضرورت دارد.
در صورتیکه در دعوت نخست،اکثریت حاصل نشد ،جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاءحاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای بالاترین رکن اجرائی (هیات مدیره،شورای مرکزی…)،بازرس (بازرسان)یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء رسمی تشکیل گردد.
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی:
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان از بین اعضای رسمی و افتخاری.
استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
تعیین میزان حق عضویت سالانه اعضای رسمی و تصویب ترازنامه و بودجه سالانه.
بررسی و تصویب پیشنهادات واصله به مجمع عمومی و هیئت مدیره.
تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای انجمن با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور ذیربط . (غیر قابل تغییر)
تعیین روزنامه کثیر الانتشار در جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های انجمن و انتشار تصمیمات قانونی. (غیر قابل‌تغییر)
تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز ذیربط. (غیر‌قابل تغییر).
تصویب نامزدهای اعضای افتخاری.
تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.
تبصره۱:
دعوتنامه برای شرکت در مجمع عمومی به صورت کتبی یا رایانامه ۱۵روز قبل از تشکیل ارسال خواهد شد. در دعوتنامه دستور جلسه، ساعت حضور و روز جلسه و محل جلسه اعلام خواهد شد.
ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده:
جلسات مجمع عمومی فوق العاده به درخواست هیأت مدیره، بازرسان و یا یک سوم مجموع کل اعضای رسمی تشکیل می‌گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبی یا رایانامه ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه، ساعت حضور، روز جلسه و محل جلسه قید شده باشد.
تبصره۱:
مجمع عمومی عادی و فوق العاده توسط هیئت رئیسه‌ای متشکل از اعضای هیات مدیره که رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس جلسه، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. اعضای هیأت مدیره با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انتخاب خواهند شد.
تبصره۲:
مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷
ب – هیات مدیره (اجرایی):
هیأت مدیره رکن اجرایی انجمن و مرکب از ۵ تن عضو اصلی و ۲ تن عضو علی‌البدل خواهد بود.
اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و برای مدت یک دوره دو ساله توسط مجمع عمومی برگزیده خواهند شد، انتخاب مجدد این افراد برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.
تبصره ۱:
در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضوعلی البدل برای مدت زمان باقیمانده دوره هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود
تبصره ۲:
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت و با درخواست ۳/۱ اعضای هیأت مدیره و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.
تبصره ۳:
مراکز تخصصی ملی و بین‌المللی و دیگر سازمان‌های تخصصی ذیربط می‌توانند در نشست‌های انجمن به عنوان ناظرین دعوت شوند.
تبصره ۴:
فاصله بین زمان دعوت و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۸
اعضای بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیرکل ،یک نفرخزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.
تبصره ۱:
اعضای هیات مدیره به عنوان بالاترین رکن اجرائی در هر موقع می تواند رئیس، نایب رئیس، خزانه دار،دبیرکل و منشی را با رای گیری داخلی از سمت های مذکور عزل نمایند.
تبصره ۲:
بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره )در صورت نیاز تشکل می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاءهیأت مدیره تعریف نماید.
تبصره ۳:
رؤسای سابق انجمن به سبب سمت خود به عنوان عضو غیردارای حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
تبصره ۴:
بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره )در صورت نیاز می تواند با ارائه مستندات جهت توسعه سایر بخش های انجمن، مسئولیت های جدید را با رای گیری داخلی به اعضای داوطلب از هیات مدیره واگذار نماید.
تبصره ۵:
دبیرکل انجمن مسئول اجرای مصوبات هیات مدیره است و رئیس هیات مدیره وظیفه اداره هیات مدیره را داراست.
ماده ۱۹
بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد .انتخاب مجدد بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)برای دورهای بعدی بلامانع بوده و بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایاین تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)جدیددعوت نماید. بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره ) حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام خواهند نمود.
ماده ۲۰
جلسات هیأت مدیره با حضور چهار نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آرا رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱
بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد:
تهیه و تنظیم پیش نویس خط مشی دوره دو ساله و برنامه سالانه انجمن و ارائه آن پس از شش ماه به مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب.
برگزاری مجمع عمومی و دعوت از اعضای رسمی
پذیرش و تصویب عضویت اعضای رسمی
حفظ وحراست اموال منقولوغیر منقول
رسیدگیبه حسابها
پرداخت دیون و وصول مطالبات
اجرای مصوبات مجامع عمومی
افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی وثبتی درکلیه مراحل قانونی درمحاکم
تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
قطع و فصل دعاویاز طریق سازش(مصالحه)و در صورت اقتضاءتفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل
بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد.
نظارت برانجام پروژه های اجرایی مربوط به فعالیت های انجمن
تشکیل گروه‌های تخصصی و تعیین روسای گروه‌ها، انحلال گروه‌ها و نظارت برحسن انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آنها توسط دبیرکل انجمن و ارائه گزارش سالانه به اعضای رسمی.
تبصره ۱:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم واقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور انجمن دارا می‌باشد.
تبصره ۲:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره، دبیرکل و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲
ج – بازرسان :
مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال یک نفر را به عنوان “بازرس اصلی” و یک نفر را به عنوان “علی البدل” از میان اعضای رسمی برمی‌گزیند .
انتخاب مجدد بازرسان به‌عنوان بازرس حداکثربرای دو دوره دو ساله دیگر بلامانع است.
شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بلامانع بوده اما دارای حق رأی نمی‌باشند.
ماده ۲۳
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند:
کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مذکور در ماده ۱۱۱ ق.ت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلآیا بعضا محروم شده باشنددر مدت محرومیت.
مدیران و مدیر عامل سازمان غیر دولتی
اقربای سببی و نسبی مدیرا و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
همسر اشخاص مذکور در بند ۲
ماده ۲۴
وظایف بازرسان به شرح زیر است :
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
مطالعه گزارش سالانه هیأت ‌مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش ازعملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاداساسنامه به مجمع عمومی
ماده ۲۵
سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.
ماده ۲۶
کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر کل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار نایب رئیس بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۱:
کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهدگرفت.
ماده ۲۷
کلیه اسناد و مدارک در هر زمان بدون قید و شرط می‌بایست جهت بررسی در دسترس بازرسان قرارگیرد.
ماده ۲۸
تمامی اموال و دارایی‌ها و درآمد و هزینه هایی که به انجمن تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت و شرح و بیان آن در هر سال مالی جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیت‌های انجمن درآمدی تحصیل ‌شود پس از وضع هزینه‌های جاری و قانونی آن سال، بقیه آن به‌عنوان ذخیره احتیاطی (برای توسعه و پیش‌برد امور انجمن) در حسابی خصوصی به‌نام “انجمن معرفی و حفظ اثار و بناهای تاریخی و فرهنگی گراش” نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
ماده ۲۹
فوت، هجر، استعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از هیأت مدیره موجب انحلال انجمن نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضا وظیفه محوله را تا معرفی عضو جدید توسط اعضای رسمی انجمن و تأیید هیأت رسیدگی به امور ذیربط انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و محجور از انجمن به صاحبان حق براساس قوانین موضوعه کشور خواهد بود. (غیر قابل تغییر)
ماده۳۰
بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)باید از بین خود یا خارج یک نفر را به دبیرکل انتخاب نموده وحدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.
ماده۳۱
دبیر کل؛ مقام اجرائی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) به وی تفویض می گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاءدارد و عزل وی از اختیارات بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.

تبصره۱:
اگر دبیرکل عضو بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)باشد دوره دبیر کلی او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
ماده ۳۲
دبیرکل مجری مصوبات مجمع عمومی و بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) بوده و دارای اختیارات و مسولیتهای ذیل می باشد:
نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
استخدام و عزل و نصب کارکنان انجمن در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)
نگهداری دارائی ،اموال،حسابها،اسناد و دفاتر انجمن.
اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) به وی تفویض شده باشد.
ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش ،بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) جهت ارائه به مجمع عمومی.
تهیه پیشنویس ترازنامه ،بودجه ،خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)و ارسال به مجمع عمومی.
تهیه پیشنویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)
نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ،نمایندگی ها و دفاتر.
پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)
انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به دبیرکل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳
حقوق و مزایای دبیرکل بوسیله بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) تعیین می شود. در صورتیکه دبیرکل از اعضاءبالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده ۳۴
مدت ماموریت دبیرکل از مدت مأموریت بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت دبیرکل در صورت انقضاءمأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده۳۵
منابع درآمد انجمن:
بودجه انجمن از طریق جمع‌آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام مشاوره ها،پژوهش‌ها وخدمات رسانی تخصصی و منابعی، دیگر از قبیل موارد زیرکه هیئت ‌مدیره آن را تأیید کند تأمین می‌گردد.
تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزارکار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های انجمن.
انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.
ماده ۳۶
در آمد و هزینه انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح تراز آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره۱:
انجمن مکلف است کلیه در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره ۲:
سال مالی اسفند ماه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناءسال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۷
کلیه مدارک ،پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود . ترتیب امضاءمکاتبات رسمی را هیئت مدیره تعیین می نماید.
تبصره ۱:
مصوبات و صورتجلسات بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ،ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۳۸
انجمن مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده ۳۹
انجمن مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده۴۰
انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب بالاترین رکن اجرائی (هیات مدیره)و برابر مقررات تهیه خواهد شد.بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره۱:
بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارند
ماده ۴۱
انحلال :
در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارائی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به یکی از مراکز غیر انتفاهی عام المنفعه مشابه که در داخل کشور فعالیت می نمایند واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره۱:
تصفیه امور مربوط برطبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره۲:
هیأت تصفیه ازبین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره۳:
مدیر تصفیه موظف است که یک نسخه از گزارش تصفیه تشکل غیر دولتی را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.
ماده۴۲
انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.
ماده۴۳
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.