اخبار میراث فرهنگی گراش

هیات مدیره انجمن ایکوموس گراش

 

رئیس

element_7-7-سلمان مهرابی

مهندس سلمان مهرابی

ارشد شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

ایمیل: salman.mehrabi@Gmail.com

 

 

 

نائب رئیس

element_7-5-MokhPIC

محمد خواجه پور

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی پیام نور اوز

ایمیل: Gerash@gmail.com

 

مدیر عامل

element_7-3-367-172

مهندس حامد عبدالهی

ارشد معماری دانشگاه شیراز

ایمیل: hamedabdullahi@gmail.com

 

خزانه دار

element_3-12-ARMANMEHR

مهندس غلامرضا آرمان مهر

کارشناسی معماری دانشگاه پیام نور اوز

ایمیل: armanmehr.7@gmail.com

 

 

 

عضو هیات مدیره

element_7-2-IMG_9325

مهندس سعید سرخی

کارشناسی معماری دانشگاه شیراز

ایمیل: sasorid7@gmail.com

 

بازرس

element_7-1-اسماعیل بلبلی...گراش

مهندس اسماعیل بلبلی

مهندسی شیمی دانشگاه لامرد

ایمیل: esmailb7@yahoo.com