اخبار میراث فرهنگی گراش

بازی های محلی

آجی پنگی (àji pangi)

نام محلی: آجی پنگی àji pangi نام بازی: موج‌سازی در آب اهداف کلی: تفنن و سرگرمی و افزودن مهارت خویش در شناگری. محیط بازی: آب انبار یا برکه شرح بازی «آجی پنگی»، حرکت موج‌گون آب، در محیط برکه دایره‌ای است. روش بازی این‌گونه است که شناگران یکی پس از دیگری وسط آب انبار می‌پرند و چنان سریع کنار می‌روند که ... ادامه مطلب »