اخبار میراث فرهنگی گراش

سیر تاریخی

سیر تاریخی گراش

وجه تسمیه گراش گِرِشَه (gereša)     درکتاب تاریخ لارستان آمده است «وجه تسمیه گراش این‌طور بوده که چون آن قریه روی شن کوه قرار داشته  و شن به‌اصطلاح لاری‌ها آن‌را گِرشه نامند. از این جهت قریه نام‌برده به گراش موسوم شده است» (مورخ لاری، ۸۱:۱۳۴۱). «در گویش محلی گراش، گرشه به نوعی از سنگ‌های رسوبی آهکی (مارن) گفته می‌شود و ... ادامه مطلب »