اخبار میراث فرهنگی گراش

بایگانی برچسب : فیلم خونه کدیمی

فیلم: بازسازی جریان زندگی در «خونه کدیم»

فیلم بازسازی جریان زندگی در «خونه کدیم» تهیه شده توسط احمدرضا خودکامه و پخش شده از شبکه استان فارس.     ادامه مطلب »